PipeLocks programma

Pipelocks zijn producten waarmee buisconstructies in de openbare ruimte kunnen worden gefundeerd volgens EN40. Om te voldoen aan deze norm kan gekozen worden voor PipeLocks Essential (gebaseerd op de geplante methode), voor de PipeLock Base (gebaseerd op de rigid methode, instorting ter plekke) en PipeLock Prefab (ook volgens de rigid methode, maar dan kant en klaar).

De laatste twee types zijn aanrijdingsbestendig. De Essential kan aanrijdbestendig worden gemaakt met additionele beton.