PowerCast Aansluitmateriaal programma

Aansluitmateriaal programma

Lichtmasten zijn niet meer zo statisch als vroeger. Er worden functies, sensoren, camera’s aan toegevoegd en het einde is nog niet in zicht. Aangezien er een wijdvertakt OVL netwerk aanwezig is, kan Smart City het makkelijkst via dit netwerk worden uitgerold.

Een statische aansluiting op het OVL netwerk kan alleen worden geschakeld door de netbeheerder. Da’s een hoop gedoe. Vandaar onze revolutie op aansluitgebied: de UnPlugAndPlay. Een stekkerbare oplossing die in de loop van 2019-2020 de weg gaat vinden naar de portals van de netbeheerders. Vanaf dan kan er breed kosten-arm geschakeld worden, zonder de kabel te kappen, zonder hak- en breekwerk, kortom, zonder gedoe.